Zvládnete rozvod bez pomoci advokáta?

Hneď na začiatku odpovieme na Vašu otázku, že ÁNO. Je to možné, aby ste si podali sami návrh na rozvod manželstva a rovnako zvládli aj celý súdny proces bez pomoci advokáta až do jeho konca.

Avšak predtým, ako sa rozhodnete ísť touto cestou, zamyslite sa nad nasledovnými otázkami, na základe ktorých zistíte, či tento proces dokážete absolvovať sami alebo potrebujete pomoc advokáta.

Viete sa dohodnúť s partnerom na všetkých sporných veciach spojených s rozvodom?

 Vy a Váš partner sa viete dohodnúť na všetkých veciach súvisiacich s ukončením spoločného spolužitia (rozvod, starostlivosť o deti, výživné, rozdelenie majetku).

Rovnako ste presvedčený, že máte dostatok vedomostí a informácii o majetku a dlhoch vo Vašej rodiny.

Ste spokojný s návrhom Vášho partnera týkajúci sa zverenia detí do starostlivosti, s výškou navrhnutého výživného, ktoré považujete za primerané a spravodlivé, a zároveň styk, ktorý navrhuje druhá strana s Vašimi deťmi považujete za dostačujúci a v ich záujme.

Ak ste si odpovedali na všetky otázky na áno, gratulujeme Vám, keďže mali by ste byť relatívne pripravený na podanie návrhu na rozvod aj samostatne.V opačnom prípade by ste sa mali vážne zamyslieť nad využitím pomoci advokáta, ktorý Vám dokáže podať pomocnú roku ešte predtým ako podáte návrh na rozvod na súd.

Máte dostatok času a odvahy?

Áno je to pochopiteľné, že ak chcete ušetriť peniaze v súvislosti s Vašim rozvodom, obetujete tomu svoj čas ako aj získané znalosti.

Skúste si však položiť nasledovnú otázku „Mám dostatok času na naštudovanie si právnych predpisov v oblasti rodinného práva, vyporiadania bezpodielového spoluvlastníctva manželov a  zvládnem rovnako si naštudovať aj procesné predpisy upravujúce súdne konanie?“

Ak ste si odpovedali áno, opäť Vám gratulujeme. Mali by ste byť ďalší krok bližšie k podaniu návrhu na rozvod Vášho manželstva a vyriešenia všetkých vecí s tým spojených.

V opačnom prípade, by ste mali zase sa vážne zamyslieť nad využitím pomoci advokáta, ktorý má už dostatočné znalosti na to, aby Vám zabezpečil bezproblemový rozvod. Uvedomte si, že práve teraz možno prežívate emocionálnu záťaž, keďže prichádza koniec jednej etapy Vášho života a musíte sa s tým vysporiadať. Niekomu to ide ľahko, iný sa s tým trápi roky, má výčitky. Rozvod nie je tragédia, tragédia je ostať v nefungujúcom a nešťastnom manželstve.

Preto nemrhajte svoj čas na veci, ktoré môžete zveriť zodpovednému advokátovi.

Uvažujete nad mediáciou?

Ak medzi Vami a Vaším partnerom sú sporné jedna, dve otázky, môžete sa napriek tomu pokúsiť zvládnuť rozvod bez advokáta.

Do úvahy prichádza využitie služby mediátora, aj keď tu si Vás dovolíme upozorniť, že častokrát toto rozhodnutie je finančne nákladnejšie , ako keby ste si zaplatili odbornú konzultáciu u kvalifikovaného advokáta.

Uvedomte si, že advokát má tiež kompetenciu rokovať vo Vašom mene s Vaším partnerom, aby Vaše manželstvo bolo zmierlivo ukončené.

Advokát Vám poskytne potrebné informácie:

  • na čo si dať pozor pri rozvodovom konaní,
  • aká je platná legislatíva,
  • nasmeruje Vás a hlavne pomôže zorientovať sa v predmetnej problematike.
Tip
Je možné, že vo Vašom meste existujú aj bezplatné právne poradne. V Bratislave takúto poradňu prevádzkujú niektoré mestské časti, na ktoré sa môžete obrátiť.

Čo však nesmiete zabudnúť je to, že Vaša príprava je prvoradá a bez nej sa nezaobídete. Advokát Vám pomôže.

Objednajte si konzultáciu s advokátom

Vyskytla sa vo Vašom manželstve nevera alebo domáce násilie?

Ak nie, tak Vám znova gratulujeme. Váš rozvod pravdepodobne zvládnete aj bez pomoci advokáta, aj keď nezabúdajte aj na iné veci spojené s rozvodom.

Ak sa však rozvádzate z dôvodu nevery, alebo násilia (aj psychického násilia), ktoré páchal Váš partner na Vás, na Vašich spoločných deťoch ste adeptom na využitie právnych služieb advokáta a odporúčame Vám využiť túto odbornú právnu pomoc.

Advokát Vám vie do istej miery vytvoriť akúsi stenu medzi Vami a Vaším násilným partnerom.

Zastúpenie advokátom je vhodné aj v prípadoch, ak sa domnievate, že Váš partner si ukrýva bokom peniaze, alebo zrazu začne manipulovať so spoločným majetkom v neprospech Vás, mimo Vašej kontroly.

Viete si vypracovať návrh na rozvod a ďalšie potrebné dokumenty?

Ak Vaša odpoveď znie áno, opäť Vám gratulujeme.

Pravdepodobne ste na internete našli množstvo formulárov na podanie návrhu na rozvod manželstva a úpravy výkonu rodičovských práv a povinnosti k maloletým deťom na čas po rozvode. Niektoré sú vypracované kvalitne, iné menej, ich kvalita a spoľahlivosť sa môže odlišovať.

Tu si Vás však znova dovolíme upozorniť, že aj takéto vzory alebo formuláre je potrebné upraviť, aby zodpovedali Vášmu prípadu. Taktiež je potrebné zdôrazniť, že návrh na rozvod je prvý dokument, ktorý obdrží príslušný súd z Vašej strany, a preto jeho prípravu netreba podceňovať.

Ak ste si však teraz uvedomili, že príprava návrhu na rozvod ako aj ďalších dokumentov je nad Vaše sily, neváhajte osloviť advokáta.

Advokát je práve tá osoba, ktorá spolu s Vami prejde všetky podrobnosti tak, aby bol Váš návrh na rozvod manželstva vypracovaný kvalitne.

Objednajte si konzultáciu s advokátom

Chcete sa pustiť aj napriek všetkým vyššie uvedeným skutočnostiam do rozvodu manželstva sami?

Ak ste si odpovedali nie, sme tu práve pre Vás a radi Vám pomôže s Vašim právnym problémom.

Online právne služby rozvodového právnika

Máte možnosť využiť aj online služby advokáta. Takéto služby ponúka aj naša advokátska kancelária, ktorá v interakcii s Vami, Vám pripraví všetky potrebné dokumenty, aby ste rozvod následne zvládli aj sami.

Táto služba je pre Vás výhodná ak,

  • vo Vašom bydlisku nepôsobí advokát špecializujúci sa na rozvodové právo,
  • máte nedostatok času a chcete veci riešiť urgentne.

Online právne služby našej advokátskej kancelárie Vám tiež odporúčame aj vtedy, keď sa chcete rozviesť, ale neviete ako začať.

Využitie služieb advokáta má aj iné výhody

Možno si práve teraz vravíte, že služby advokáta sú zbytočne drahé.

V tejto súvislosti si Vám však dovolíme uviesť dôvody, prečo si advokáti účtujú za svoje služby vyššie poplatky:

  • okrem odborných služieb a kvalifikovaného zastúpenia Vám advokát v prípade nepríjemného rozvodu ponúka určitý ochranný štít medzi Vami a Vaším partnerom – všetka korešpondencia, kontakt medzi rozvádzajúcimi sa manželmi môže byť smerovaný na advokátsku kanceláriu, čo Vám emočne a psychický pomôže,
  • advokát pozná prostriedky na urýchlenie rozvodového konania,
  • advokát má taktiež lepšie informácie vo veci úpravy starostlivosti o maloleté dieťa a dokáže Vám pripraviť návrh rodičovskej dohody, ktorá bude v záujme maloletého dieťaťa, a ktorú súd následné schváli,
  • v neposlednom rade je to Váš advokát, kto Vám je v tejto situácii oporou a dôverníkom.

Dohodnite si konzultáciu s advokátom ešte dnes

Ak na začiatku váhate a nie ste si istý, či rozvod zvládnete sami, dohodnite si stretnutie s nami.

Ponúkame Vám možnosť zorientovať sa v problematike, nasmerujeme Vás, a na základe odborne získaných informácií sa rozhodnete, či budete potrebovať vedenie a ochranu advokáta po Vašom boku alebo rozvod zvládnete aj sami.

Objednajte si konzultáciu s advokátom

Autor: JUDr. Tijana Ćećezová, advokát

Zdroj: divorcenet.com