Rozvod manželstva

predstavuje veľký životný krok, ktorý vo veľkej miere ovplyvní životy nielen rozvádzajúcich sa manželov ale aj ich detí.

Preto je dôležité si rozvod manželstva veľmi dobre premyslieť a spraviť všetko preto, aby sa mu predišlo. Rozvod manželstva by mal byť poslednou možnosťou riešenia problémov, ku ktorému by ste sa mali pristúpiť.

Rozvod manželstva môže vykonať iba súd a tento môže rozviesť manželstvo len na návrh niektorého z manželov, v prípade ak sú vzťahy medzi manželmi tak vážne narušené a trvalo rozvrátené, že manželstvo nemôže plniť svoj účel a od manželov nemožno očakávať obnovenie manželského spolužitia.

V prípade, ak sa v manželstve nachádzajú aj maloleté deti, súd automaticky počas rozvodového konania rieši aj:

  • úpravu výkonu rodičovských práv a povinností voči maloletým deťom,
  • úpravu styku rodičov s maloletými deťmi,
  • určenie výživného v prospech maloletých detí.

Ak aj napriek všetkým pokusom o záchranu Vášho manželstva ste sa dostali do situácie, kedy rozvod manželstva bude pre Vás to jediné a najlepšie riešenie, neváhajte využiť právne služby našej advokátskej kancelárie.

Náš rozvodový právnik Vám bude k dispozícii počas celého rozvodového konania.

V rámci právnych služieb našej advokátskej kancelárie v súvislosti s rozvodom manželstva Vám radi poskytneme:

  • právne poradenstvo súvisiace s riešením Vášho problému,
  • vypracovanie návrhu na rozvod manželstva a návrhu na nariadenie neokladného opatrenia (ak je potrebné dočasne upraviť práva a povinnosti voči maloletým deťom),
  • právne zastúpenie počas celého súdneho konania až do právoplatného skončenia veci samej (vypracovanie príslušných vyjadrení a ostatných podaní, vypracovanie odvolania),
  • vypracovanie rodičovských dohôd, najmä dohody o úprave styku s maloletým a dohody o úprave výživného voči maloletým deťom.

Máte záujem o právne služby v súvislosti s rozvodom Vášho manželstva? Kontaktujte nás.

    [recaptcha]