V rámci poskytovania právnych služieb v odvetví rodinného práva sa venujeme nasledovným oblastiam