„Advokácia je to, čo ma nadchýna. Rada robím veci s nadšením, vášňou a láskou. Profesionalita a vzťahy s klientmi sú základným pilierom mojej práce.“JUDr. Tijana Ćećezová, LL.M., advokát

Prax v advokácii: 9 rokov (6 rokov ako advokát)

Jazykové znalosti: slovenský jazyk, anglický jazyk, srbský jazyk, chorvátsky jazyk, bosnianský jazyk

Hlavné oblasti praxe (špecializácia):

 • obchodné právo
 • rodinné právo
 • právo nehnuteľností
 • občianske právo
 • majetkové vyporiadanie

Profesijná činnosť a skúsenosti:

 • Exekútorská kancelária súdneho exekútora Mgr. J. Makyta (2003)
 • Štátny fond rozvoja bývania, útvar zmluvných vzťahov (2005)
 • Okresné riaditeľstvo policajného zboru Bratislava III, Úrad justičnej a kriminálnej polície (2007-2008)
 • Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Sekcia kontroly a inšpekčnej služby MV SR (2008)
 • Advokátska kancelária Králik&partners (2008 – 2012)
 • Slovensko – srbská obchodná komora – spoluzakladateľ, generálny tajomník (od 2008)
 • Samostatný advokát (od 2012)

Vzdelanie:

 • Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta (2001-2007 – titul Mgr.)
 • Akadémia Policajného zboru v Bratislave, špecializovaného vzdelania v obore „vyšetrovanie trestných činov“ (2007)
 • Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta (2008 – titul JUDr.)
 • Brno International Business School / Nottingham Trent University (2017 – titul LL.M.)