Kto sme

Advokátska kancelária TopRozvod vznikla s cieľom poskytovať ochranu práv a záujmov širokému spektru klientov v oblasti rodinného práva.

Naša advokátska kancelária je tvorená tímom mladých ambicióznych ľudí s vôľou prekonávať aj tie najťažšie úlohy a prekážky. Našim cieľom je hľadať pre Vás ideálne riešenia v rámci Vašich možností a efektívne postupovať spolu s Vami v rámci súdnych konaní ako aj mimosúdnych rokovaní v oblasti rodinného práva.

JUDr. Tijana Ćećezová, LL.M., advokát

Tijana zastupuje klientov nielen v oblasti rodinného práva – rozvody, úprava práv a povinností rodičov k maloletým deťom, výživné, vyporiadanie majetku po rozvode, ale aj v oblasti iných právnych odvetví. Významnú časť jej klientov tvoria cudzinci, ktorý sa rozhodil usadiť a podnikať v Slovenskej republike.

Bližšie informácie o Tijane a jej praxi sa dozviete tu.

JUDr. Martin Bajužík, advokát

Martin podobne ako Tijana zastupuje klientov nielen v oblasti rodinného práva – rozvody, úprava práv a povinností rodičov k maloletým deťom, výživné, vyporiadanie majetku po rozvode, ale aj v oblasti iných právnych odvetví. Martin svoje služby poskytuje najmä slovenským klientom v podobe rozličných fyzických a právnických osôb.

Bližšie informácie o Martinovi a jeho praxi sa dozviete tu.