Kedy je potrebné vymeniť advokáta pri rozvode manželstva?

Rozvod Vášho manželstva predstavuje jednu zo závažných životných situácii.

V tejto situácii sa vyžaduje nielen od Vás opatrné správanie ale aj od Vášho advokáta vysoká profesionalita pri Vašom zastupovaní počas rozvodového konania. Bohužiaľ nie vždy je tomu presne tak.

Mnoho advokátov sa v dnešnej dobe zameriava len na to, aby mali veľký počet prípadov a s tým narastajúcu výšku odmeny. Na druhej strane sa však títo advokáti vôbec nestarajú o záujmy svojich klientov a nemajú voči ním dostatočný rešpekt a úctu.

Je veľmi dôležité, aby o Vaše záujmy bolo postarané advokátom počas celého rozvodového konania.

V opačnom prípade, ak máte pocit, že od Vášho advokáta sa Vám nedostáva dostatočná pozornosť, opora a ochrana Vašich práv, môže to byť dôvod na zmenu Vášho rozvodového advokáta.

Poďme sa pozrieť na niektoré náznaky, na základe ktorých, by ste mali uvažovať nad výmenou Vášho terajšieho rozvodového právnika za nového. Čerpáme z konkrétnych skúseností klientov, ktoré nám uviedli.

Váš rozvodový advokát nie je nikdy k dispozícii

Vzhľadom na závažnosť veci, ktoru je rozvod manželstva, je prirodzené, že aby si dobrý advokát uvedomoval to, že tejto veci musí venovať dostatočnú pozornosť ako aj čas.

Ak Váš advokát Vám nikdy neodpovedá na neprijaté hovory, alebo nerobí tak na čas, je to dôvod na to, aby ste začali uvažovať nad jeho výmenou.

Mali by ste očakávať, že Váš advokát by mal reagovať v prípade rozvodu manželstva najneskôr do 48 hodín v závislosti od voľných dní alebo víkendov.

V prípade rozvodu je normálne, že dochádza veľmi rýchlo k vzniku rôznych problémov. Preto je v poriadku, keď očakávate od Vášho advokáta rýchlu pomoc. Avšak aj napriek tomu nezabúdajte na to, že Váš prípad nie je jediným prípadom Vášho advokáta.

Váš advokát pravidelne zmeškáva lehoty

Podobne ako aj v iných konaniach, aj pri rozvode manželstva je veľmi dôležité dodržiavať všetky lehoty na podanie návrhov, vyjadrení či iných podaní.

Ak ste zistili, že Váš advokát nie je schopný v stanovených lehotách vyhotovovať príslušné podania, je na čase, aby ste zvážili seriózny rozhovor s nim o vašej ďalšej spolupráci.

Je pochopiteľné, že ak ste sa dali pri rozvode Vášho manželstva zastúpiť advokátom, tak tento by mal svoje úlohy vykonávať riadne a včas.

Ak Váš advokát však pravidelne zmeškáva lehoty a nie je schopný vzhľadom na veľký počet prebratých prípadov (prípadne preto, že sa mu nechce, Vám poskytovať právne služby pri rozvode Vášho manželstva včas), je to tiež určité znamenie o tom, aby ste začali zvažovať jeho výmenu za iného advokáta.

Objednajte si konzultáciu s advokátom

Vášmu advokátovi chýba profesionalita

Správny rozvodový advokát by mal byť v každej situácii dostatočne pripravený na všetky situácie, mal by dbať na všetky kľúčové fakty Vášho prípadu a v neposlednom rade by mal vždy disponovať všetkými potrebný dokumentmi.

Ak Váš advokát nerobí vyššie uvedené veci, potom je možné pochybovať o tom, či Váš aktuálny advokát Vášmu prípadu venoval dostatočnú prípravu a pozornosť.

Práve tieto vlastnosti advokáta sú dôležité na to, aby vo Vašom prípade nedošlo k fatálnej chybe, ktorá by mohlo ovplyvniť Váš úspech v rozvodovom procese.

Váš advokát odmieta počúvať

Riešenie a výsledok Vášho prípadu majú zásadný význam pre Váš ďalší život. Preto by ste to mali byť práve Vy, ktorý by ste mali mať posledné slovo.

Ak Váš advokát Vás tlačí do rozhodnutí, na základe ktorých môžete byť nešťastný alebo sú u neho cítiť vodcovské sklony, pre ktoré nie je schopný Vám naslúchať, mali by ste zvážiť jeho výmenu.

Aj keď je dôležité, aby Váš advokát bol schopný Vám poradiť  a poskytnúť Vám viacero možností, v konečnom dôsledku posledné rozhodnutie závisí len priamo od Vás.

Dohodnite si konzultáciu s novým advokátom

 Ak ste po prečítaní tohto článku dospeli k záveru, že zvažujete vymeniť Vášho aktuálneho rozvodového advokáta, neváhajte kontaktovať našu advokátsku kanceláriu.

Ponúkame Vám odbornú konzultáciu, na základe ktorej budete schopný sa rozhodnúť, či Vám vieme zabezpečiť právne zastúpenie pri rozvode Vášho manželstva lepšie ako Váš terajší advokát.

Objednajte si konzultáciu s advokátom

 

Autor: JUDr. Martin Bajužík, advokát

Zdroj: stlouisdivorce.net