S rozvodom manželstva, v ktorom sa nachádzajú aj maloleté deti, je obligatórne spojené aj konanie o úprave rodičovských práv a povinností voči maloletým deťom.

V menej problematických prípadoch osobnú starostlivosť o maloleté deti (úprava styku s deťmi) vykonávajú rodičia po rozvode na základe vzájomnej dohody schválenej súdom. V ostatných závažnejších prípadoch úpravu styku s maloletými musí upraviť súd v podobe súdneho rozhodnutia.

V rámci predmetného konania súd zverí dieťa iba do výlučnej osobnej starostlivosti jedného z rodičov alebo do striedavej osobnej starostlivosti oboch rodičov. Pri rozhodovaní súd dbá najmä na záujem a potreby maloletého dieťaťa a zároveň berie zreteľ aj na jeho osobnostné vlastnosti a schopnosti.

Samozrejme úprava starostlivosti o maloleté dieťa je potrebná aj prípade, ak jeho rodičia nie sú v manželskom zväzku a zároveň sa na tejto veci nevedia sami dobrovoľne dohodnúť.

V rámci právnych služieb našej advokátskej kancelárie v súvislosti so starostlivosťou o maloleté deti po rozvode Vám poskytneme:

  • právne poradenstvo súvisiace s riešením Vášho problému,
  • vypracovanie rodičovskej dohody vo veci určenia rodičovských práv a povinností pri osobnej starostlivosti o maloleté dieťa (styk maloletého dieťa s rodičmi),
  • právne zastúpenie v konaní o úprave osobnej starostlivosti o maloleté dieťa po rozvode.

Máte záujem o právne služby v súvislosti s úpravou starostlivosti o maloleté deti? Kontaktujte nás.

    [recaptcha]