Rodičia a deti

a ich vzájomný vzťah je právne upravený v zákone č. 36/2005 Z.z. o rodine v znení neskorších predpisov. Z uvedeného vzťahu vyplývajú rodičom voči im deťom rôzne práva a povinnosti. Tieto práva a povinnosti samozrejme existujú aj opačne v podobe práv a povinností detí voči ich rodičom.

Najčastejšími nositeľmi rodičovských práv a povinností voči dieťaťu sú jeho rodičia, avšak rodičovské práva a povinnosti môžu tiež patriť aj iným osobám alebo zariadeniu, ktorému je dieťa zverené.

Právny vzťah medzi rodičom a jeho dieťaťom vzniká v zásade narodením, ale môže vzniknúť aj osvojením dieťaťa.

Pre výchovu maloletého dieťaťa majú zásadným význam práva a povinnosti rodičov. Pri starostlivosti a vzdelávaní maloletého dieťaťa vykonávajú rodičia svoje práva, a to napr. v podobe osobnej starostlivosti o dieťa, spravovania majetku dieťaťa, rozhodovania o mieste pobytu dieťaťa a iných dôležitých záležitostí.

Na druhej strane každé dieťa ma právo od rodičov, aby mu zabezpečili výchovu a osobnú starostlivosť. Rozsah výchovy dieťaťa a osobnej starostlivosti o neho závisí len od veku a rozumovej vyspelosti.

Máte záujem o právne služby v súvislosti s úpravou práv a povinnosti k maloletým? Kontaktujte nás.

    [recaptcha]