Warning: Undefined array key "HTTP_X_WP_TEMPORARY" in /data/f/c/fc8d1ef2-17ee-4073-8048-00085457f943/toprozvod.sk/web/wp-config.php on line 43

Warning: Undefined array key "HTTP_X_WP_TEMPORARY" in /data/f/c/fc8d1ef2-17ee-4073-8048-00085457f943/toprozvod.sk/web/wp-config.php on line 44
TopRozvod.sk - advokátska kancelária Bratislava

Kto sme?

Advokátska kancelária TopRozvod poskytuje komplexné právne služby v oblasti rodinného práva na celom území Slovenskej republiky.

Oblasti pôsobenia

V rámci poskytovania právnych služieb v odvetví rodinného práva sa venujeme nasledovným oblastiam

Rozvod manželstva

Rozvod manželstvapredstavuje veľký životný krok, ktorý vo veľkej miere ovplyvní životy nielen rozvádzajúcich sa manželov ale aj ich detí.Preto je dôležité si rozvod manželstva veľmi dobre premyslieť a spraviť všetko preto, aby sa mu predišlo. Rozvod manželstva by mal byť …

Starostlivosť o deti

S rozvodom manželstva, v ktorom sa nachádzajú aj maloleté deti, je obligatórne spojené aj konanie o úprave rodičovských práv a povinností voči maloletým deťom.V menej problematických prípadoch osobnú starostlivosť o maloleté deti (úprava styku s deťmi) vykonávajú rodičia po rozvode …

Výživné

Medzi základné funkcie rodiny patrí aj vytváranie ekonomických podmienok za účelom výživy členov rodiny, najmä detí. Aj napriek tomu, že v zákone č. 36/2005 Z.z. o rodine v znení neskorších predpisov nie je pojem „výživné“ na dieťa definovaný, z obsahu …

Majetkové vyporiadanie

Bezpodielové spoluvlastníctvo manželovvzniká ako spoločný majetok medzi manželmi po uzatvorení manželstva. Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov sa týka všetkých vecí, ktoré buď jeden z manželov alebo obaja spoločne získali počas trvania manželstva.V bezpodielovom majetku manželov môže byť všetko, čo je predmetom vlastníctva …

Prečo sme najlepšia voľba?

Poskytovanie právnych služieb našej advokátskej kancelárie TopRozvod stojí na týchto troch základných pilieroch, ktorými sa vyznačuje práca každého nášho advokáta v tíme.

Blog

Rozvod manželstva s medzinárodným prvkom

V právnej praxi sa často stretávame so situáciou, kedy nás oslovia klienti v súvislosti s rozvod ich manželstva, pričom ani jeden z manželov nie je občanom Slovenskej republiky, ale spoločne žijú na území Slovenskej republiky, resp. jeden z manželov je cudzinec, alebo manželia sú síce …

Zmena priezviska po rozvode – postup

Rozviedli ste sa a už nechcete mať s Vaším bývalým manželom nič spoločne? Priezvisko, ktoré aktuálne používate, je priezviskom Vášho exmažela a jeho ďalšie používanie je pre Vás neprijateľné? Kladiete si otázku, aký je postup pri zmene Vášho priezviska po rozvode? Potešíme Vás, …

Návrh na rozvod manželstva – ako na to?

Po niekoľkých rokoch šťastného manželstva s vaším partnerom ste sa dostali do stavu, kedy si s ním prestávate rozumieť, vaše životné názory ako aj názory na výchovu detí sa vo veľkej miere začínajú odlišovať a nedokážete sa postarať spoločne o …